Aktualności Polityka prywatności Kaszuby Kajaki - spływy kajakowe

Polityka prywatności Kaszuby Kajaki - spływy kajakowe

28 Maj 2018, 20:50

Polityka bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych

Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ich przetwarzania.
Każdy Klient naszej firmy i użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy chce korzystać z naszych usług i w jakim zakresie chce udostępnić informacje o sobie.
Jeżeli z jakiś względów, nie życzysz sobie udostępnienia swoich danych osobowych, to masz prawo do ich usunięcia, ograniczenia do akceptowanego minimum lub nie korzystania z oferowanych usług.
Respektujemy przyjęte prawo dotyczące zasad ochrony danych osobowych.
 
Administratorem danych osobowych jest :
 
KaszubyKajaki.pl - spływy kajakowe
imię i nazwisko

adres
NIP   
e-mail: kaszubykajaki@gmail.com
tel.

Cel i zakres zbierania danych

Administrator danych zbiera dane Klientów korzystających z usług KaszubyKajaki.pl - spływy kajakowe, którzy kontaktują się z KaszubyKajaki.pl - spływy kajakowe w celu uzyskania oferty lub skorzystania z oferowanych usług, a w szczególności zapewniających kontakt pomiędzy Klientem a Administratorem danych oraz umożliwiających realizację zamówionych usług.

 
Korzystanie z pełni usług oferowanych przez KaszubyKajaki.pl - spływy kajakowe nie wymaga rejestracji i logowania, a dane potrzebne przy zamawianiu lub rezerwacji usług świadczonych podawane telefonicznie lub w formularzu, wykorzystywane są wyłącznie do kontaktu z Klientem oraz realizacji zamówionych usług świadczonych przez KaszubyKajaki.pl - spływy kajakowe.

Zamawiając usługę, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do jej realizacji.
Dane osobowe potrzebne do realizacji zamówionych w KaszubyKajaki.pl - spływy kajakowe usług to:

- adres e-mail
- imię i nazwisko oraz numer telefonu
- adres w przypadku chęci otrzymania faktury, a w przypadku firm - dane do faktury z   numerem NIP
Przekazane dane chronione są w szerokim zakresie i z zachowaniem wszelkiej staranności.
Dane osobowe przekazane KaszubyKajaki.pl - spływy kajakowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że odmowa udostępnienia odpowiednich i koniecznych danych osobowych, może uniemożliwić realizację części usług świadczonych przez KaszubyKajaki.pl - spływy kajakowe  (np. wykonanie odpowiednich rezerwacji niektórych usług) oraz uniemożliwić rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

 
Administrator danych, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

Prawo dostępu

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownikowi przysługuje prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 
W tym celu należy przesłać prośbę listem poleconym na adres:
 
KaszubyKajaki.pl - spływy kajakowe
imię i nazwisko
adres
 
Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą księgową firmy i obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Zebrane dane nie są przekazywane osobom trzecim, natomiast mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionym organom (Policja, prokuratura, Izba Celna, Skarbowa itp.).

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożenia oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Odnośniki do innych stron

Na naszych stronach internetowych są zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie strony internetowej, której właścicielem jest KaszubyKajaki.pl - spływy kajakowe.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych niż świadczonych przez Administratora danych.
Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Mechanizmy cookies w serwisie

Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna.
Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin www.KaszubyKajaki.pl .
Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych, zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki w serwisie

Każdy plik umieszczony w serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem wrzucającego, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.

Pliki cookies

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron.
 
Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security).
Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Kontakt

Gałąźnia Mała 1A, 77-140 Kołczygłowy

Dane do przelewu w przypadku rezerwacji:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • nazwa banku
  • numer konta

Napisz do nas

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności. -> Dowiedz się więcej.